Quickscan Brandveiligheid In De Zorg

Bestuurders van zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Vaak een lastig dossier, zoals ook blijkt uit het rapport Brandveiligheid van Zorginstellingen van december 2011. Een paar van de conclusies: “Leden van de Raad van Bestuur en directieleden geven te weinig sturing op het gebied van de brandveiligheid van de zorginstellingen”, “De meeste zorginstellingen beschikken over geïmplementeerd brandveiligheidsbeleid. Dat beleid is echter vaak onvoldoende geborgd” en “De bouwkundige brandveiligheid van veel zorginstellingen schiet tekort”.

Sommige zorginstellingen zijn al jaren bezig om de brandveiligheid op orde te krijgen. Anderen moeten nog beginnen om er structurele integrale aandacht aan te geven. Zeker voor bestaande gebouwen is altijd de vraag: “In hoeverre voldoen de aanwezige brandbeveiligingsmaatregelen aan de wet en/of het beleid?”. Een degelijke statusbepaling is het begin van een gecontroleerd proces.

R2B voert op onafhankelijke basis een onderzoek uit om de status te bepalen. Dit kan op twee niveaus plaatsvinden:

1: Quickscan

Hierbij wordt op basis van de uitgangspunten (vergunning, wet, uitgangspunten-documenten) administratief en visueel op hoofdlijnen vastgesteld in hoeverre de bestaande brandbeveiligingsmaatregelen voldoen.

2: Nulinspectie

Dit is een quickscan inclusief een steekproefsgewijs uitgevoerde functionele beproeving.

Wij voeren onderzoeken uit op de volgende gebieden:

 • Bouwkundige brandveiligheid
 • Brandmeldinstallaties
 • Ontruimingsalarminstallaties
 • Rook- en warmteafvoer en overdrukinstallaties
 • Automatische brandblusinstallaties
 • Noodverlichtingsinstallaties
 • CO/LPG- en gasdetectie-installaties
 • Kleine blusmiddelen en droge stijgleidingen

Het resultaat van het onderzoek is een rapport waarin de status van de beoordeelde brandveiligheidsvoorzieningen is beschreven, op het niveau van:

 • 1.1: Wetgeving/beleid
 • 1.2: Uitgangspuntendocument(en)
 • 2: Normen/voorschriften/standaards

 

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op