Meetwagen bluswatercapaciteit

Veel bedrijven of utilitaire gebouwen hebben een watervoerend blussysteem. Dit blussysteem zorgt ervoor dat bij brand de schade beperkt is en het vuur onder controle blijft.

Deze watervoerende blussystemen worden vaak door één van de onderstaande leidingsystemen gevoed:

  • Grondleiding
  • Hydranten
  • Droge blusleiding
  • Sprinklersystemen
  • Sproeisystemen
  • Centrale bluswatervoorziening

Zeker bij oudere systemen is het zaak om periodiek te bekijken of de vereiste capaciteit nog steeds wordt behaald. Immers bij calamiteiten wil men zekerheid dat het blussysteem doet waarvoor het is ontworpen. Leidingsystemen raken verontreinigd en/of corrosieafzettingen kunnen de doorvoer en capaciteit beperken.

R2B heeft een speciale aanhanger hiervoor ontwikkeld. Deze meetwagen is voorzien van een gekalibreerde capaciteitsmeter met bijbehorende slangen en appendages.

meetwagen-bluswatercapaciteit

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op