Luchtdoorlatendheidsmeting

Blusgassystemen worden veelvuldig toegepast als brandbeveiligingssysteem. Het voornaamste doel van een blusgassysteem is het voorkomen van brandschade aan uw apparatuur of bedrijfsproces. Bedrijfscontinuïteit is van belang en computersystemen of bedrijfsprocessen die langdurig uitvallen, kunnen een groot effect hebben op de voortgang van uw bedrijf. Naast bedrijfsvoering is in verband met opslag van chemicaliën het beperken van schade aan het milieu van groot belang.

Blusgasinstallaties worden aangebracht in het kader van voorschriften zoals de NEN-EN 15004 en de NFPA 2001. In deze voorschriften wordt aangegeven dat het bepalen van de standtijd onderdeel is van de goede werking van het blusgassysteem. Proefblussingen voor inerte blusgassen zoals stikstof, argon of een mengsel hiervan en voor chemische blusgassen zoals FM200 en NOVEC 1230 worden tegenwoordig niet meer uitgevoerd. Voor het blusgas CO2 is volgens de voorschriften nog een proefblussing vereist. Onderdeel van het opleveringsproces is het aantonen van de ruimtedichtheid. Om een proefblussing te doen slagen, wordt voorafgaand aan de blussing veelal een luchtdoorlatendheidsmeting uitgevoerd om te beoordelen of de ruimte voldoende luchtdicht is.

Het beoordelen van de luchtdoorlatendheid van een ruimte is een belangrijk onderdeel om te komen tot een doeltreffende beveiliging. De luchtdoorlatendheidsmeting geeft een goed beeld betreffende de standtijd van de blusgasconcentratie gedurende een bepaalde tijd in relatie tot het hoogste punt van het brandrisico in de ruimte.

Naast een beoordeling van de luchtdoorlatendheid van een ruimte bij ingebruikstelling kan deze meting ook periodiek plaatsvinden.

De uitkomst van de luchtdoorlatendheidsmeting geeft een waardeoordeel over het tijdsbestek waarin de ruimte is beveiligd en waarin geen herontsteking van brand kan plaatsvinden.

R2B kan deze meting voor u uitvoeren. In deze meting worden de volgende onderdelen beoordeeld:

  • situatie c.q. ligging van de ruimte in het desbetreffende bouwdeel
  • lekdichtheid van de ruimte
  • lekkageplaatsen in de ruimte, aangegeven met foto’s in de rapportage
  • standtijd van het inerte of chemische blusgas

Van de luchtdoorlatendheidsmeting wordt door R2B een rapportage opgesteld die aan u wordt verstrekt.
luchtdoorlatendheidsonderzoek-doorfan-test

 

 

 

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op