Inspectie watermistsysteem

De watermistbeveiliging kent haar oorsprong in de maritieme sector, maar wordt ook steeds meer op land toegepast in bijvoorbeeld musea, ziekenhuizen, detentiecentra, kantoren, machineopstellingen en datacentra. Het blusprincipe maakt gebruik van de kleine druppelgrootte bij hoge druk watermist. Watermist heeft daardoor een sterk koelend effect, kan veel (brand)vermogen opnemen en verdrijft zuurstof bij de omzetting van water naar waterdamp (inertisering).

Watermistbeveiliging wordt, afhankelijk van de druk op de nozzles, geclassificeerd in laag, midden en hoge druk systemen. De laatste jaren komt steeds meer de nadruk te liggen op hoge druk watermistinstallaties met drukken tot 120 bar.

Watermistsystemen worden gebaseerd op proefbranden (zogenaamde “performance based systems”), waarbij de fabrikant de ontwerprichtlijnen bepaalt en afhankelijk van het succes van de beproeving de watermistbeveiliging kan toepassen.

Er zijn Europese en Amerikaanse voorschriften voor watermist. Deze beschrijven niet, zoals bij de sprinklervoorschriften, allerlei details als projectering en obstructieregels, maar zijn algemeen opgesteld. De fabrikant zal met goedkeuringen moeten aantonen dat zijn product geschikt is voor de gevraagde toepassing. De eerste actie van R2B is dan ook om te bepalen of de goedkeuringen/approvals aansluiten bij het te beveiligen object. Daarnaast worden de bouwkundige, technische en organisatorische omstandigheden beoordeeld. R2B creëert op deze wijze een compleet beeld van de doeltreffendheid van het watermistsysteem en bepaalt of deze voldoet.

R2B inspecteert zowel op basis van de CCV inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voert R2B steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op