Inspectie vuurwerkkluizen

In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het beveiligen van opslag van vuurwerk. In het Vuurwerkbesluit zijn eisen opgenomen voor het beveiligen van (buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimten van vuurwerkverkooppunten. Eén van de belangrijkste eisen is het aanbrengen van een specifiek sprinklersysteem en de daarbij behorende alarmeringsinstallatie.

Op de grotere vuurwerkopslagen, veelal van groothandelaren, is Memorandum 60 van toepassing. Het Vuurwerkbesluit wordt herzien en daarmee tevens Memorandum 60.

Ook bij vuurwerkkluizen beoordeelt R2B de uitgangspunten en ontwerpgegevens van de installaties en voert R2B inspecties uit om daarmee de kwaliteit te waarborgen.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op