Inspectie sprinklersysteem

Op het palet van brandbeveiligingsmaatregelen worden sprinklersystemen veel toegepast. Het zijn betrouwbare en over de hele wereld toegepaste brandbeheersingssystemen. Bij R2B is in de loop van de jaren veel kennis en ervaring opgedaan rondom sprinklers.
Een sprinklerbeveiliging is bedoeld om een beginnende brand te detecteren, signaleren en beheersen. In veel gevallen zal de brand door enkele sprinklers worden geblust.

Omdat men een automatische sprinklerinstallatie zelden of nooit in werking ziet, zijn de gebruikers van een gesprinklerd gebouw vaak niet op de hoogte van de werking, mogelijkheden en beperkingen van een dergelijk brandbeveiligingssysteem. Ten onrechte is men soms van mening dat de goede werking van een sprinklerinstallatie is gewaarborgd door uitsluitend de aanleg van dit systeem. Men is zich niet bewust van de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om een automatische sprinklerinstallatie optimaal te laten functioneren. Bovendien is een sprinklersysteem een maatoplossing, dus voor iedere situatie uniek.

R2B is als inspectie-instelling gespecialiseerd in het beoordelen van de doeltreffendheid van de complete sprinklerbeveiliging. Het gaat dus niet alleen om het beoordelen van de sprinklerinstallatie, maar ook de bouwkundige en organisatorische omstandigheden zijn van essentieel belang. Al die omstandigheden tezamen kan R2B beoordelen, zowel bij het valideren van de ontwerpgegevens, als bij het uiteindelijk gebruik.

R2B inspecteert zowel op basis van de CCV inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voert R2B steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op