Inspectie rookbeheersingssysteem

Bouwwerken moeten voldoen aan de randvoorwaarden in het Bouwbesluit. Wanneer niet voldaan kan worden aan het Bouwbesluit is er de mogelijkheid een gelijkwaardige invulling te geven, bijvoorbeeld via de toepassing van rookbeheersingssystemen (RBS).

Bij rookbeheersingsinstallaties moet u denken aan rook- en warmteafvoerinstallaties, overdrukinstallaties of langsventilatie- en stuwdrukinstallaties. De diverse installaties hebben allen hun eigen toepassingsgebieden maar wel één gezamenlijk hoofddoel: het creëren van een rookvrije vluchtweg.

Gelijkwaardige invulling kan op diverse manieren worden onderbouwd. Regelgeving en éénduidige uitgangspunten voor rookbeheeringsbeveiliging ontbreken grotendeels. Het is daarom van belang partijen aan tafel te hebben die kennis van zaken hebben.R2B is zo’n partij met kennis van zaken. Ook op het werkgebied rookbeheersing is R2B geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, waarmee deskundigheid en onafhankelijkheid is gegarandeerd.

Binnen het werkgebied Rookbeheersing beoordeelt R2B de uitgangspunten en ontwerpgegevens van installaties en voert R2B inspecties uit om daarmee de kwaliteit te waarborgen.

R2B inspecteert zowel op basis van de CCV inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voert R2B steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op