Inspectie Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) betreft de beveiliging van woningen, woongebouwen, complexen en woonwijken. Het bestaat eigenlijk uit twee keurmerken te weten PKVW Nieuwbouw en PKVW Bestaande Bouw. De resultaten van het PKVW dat al sinds 1995 wordt toegepast, spreken voor zich. In de bestaande bouw neemt de kans op een geslaagde inbraak met 60% af en in de nieuwbouw zelfs tot bijna 90%. Een certificaat wordt afgegeven als wordt voldaan aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid en inbraak,- en brandpreventie.
Van beide keurmerken is een handboek met eisen beschikbaar (zie downloads).

R2B is al sinds 1997 als inspectie-instelling betrokken bij de uitvoering van het PKVW. Onze inspecteurs zijn dagelijks op pad om woningbouwprojecten in het gehele land te toetsen op de eisen van het PKVW. Mocht het project voldoen, wordt er een inspectiecertificaat afgegeven op de woning, het complex, de omgeving en/of de wijk.

R2B is voor deze werkzaamheden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en heeft een licentie van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) voor uitvoering van het PKVW inspectieschema.

ZekerheidĀ volgens plan

 

Neem contact op