Inspectie PGS 15

Een opdrachtgever wil dat zijn opslag goed beschermd is tegen gevolgen van brand. De opslag van gevaarlijke stoffen in grotere hoeveelheden (>10.000 kg) vereist bijzondere aandacht. In veel gevallen zal ook een gemeente nadere eisen stellen aan een dergelijke opslag. Daarbij dient de opslag van gevaarlijke stoffen goed te zijn beveiligd. Veelal worden hiervoor bij beschermingsniveau 1 blusinstallaties vereist.

Bij blusinstallaties moet gedacht worden aan automatische sprinklerinstallaties en deluge-installaties, al of niet met schuimtoevoeging, automatische blusgasinstallaties en automatische Hi-Ex installaties met inside of outside air.
Voor een doeltreffende beveiliging zijn er naast installaties ook andere randvoorwaarden van toepassing, zoals bouwkundige en organisatorische maatregelen.

R2B is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie waarmee aantoonbare deskundigheid en onafhankelijkheid wordt geborgd. R2B kan door opdrachtgevers worden betrokken bij zowel nieuwe als bestaande beveiligingen. Daarbij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • 0-inspectie (nulinspectie)
  • Beoordelen uitgangspunten
  • Opstellen van een Inspectieplan
  • Beoordelen ontwerp
  • Uitvoeren van een initiĆ«le inspectie en vervolginspecties, met inspectiecertificering

ZekerheidĀ volgens plan

 

Neem contact op