Inspectie noodverlichting

In openbare gebouwen of op een werkplek kan in geval van een spanningsuitval, door het ontbreken van daglicht, paniek ontstaan bij de aanwezige personen. Een goed geprojecteerde en functionerende noodverlichting voorkomt dat er bij spanningsuitval paniek ontstaat en laat bij een calamiteit de ontruiming van een gebouw of werkplek snel en ordelijk verlopen.
Het primaire doel van noodverlichting is dan ook de veiligheid van aanwezige personen garanderen in geval van een spanningsuitval.

Vanuit het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het toepassen van noodverlichting en vluchtrouteaanduiding. Het is dus van belang om partijen met de juiste kennis aan tafel te hebben. Ook op het gebied van noodverlichting heeft R2B de benodigde expertise in huis. Binnen het vakgebied noodverlichting beoordeelt R2B de uitgangspunten en de ontwerpgegevens om vast te stellen dat de noodverlichting voldoet aan het doel.

Op locatie voert R2B inspecties uit om vast te stellen of de aangebrachte installatie voldoet aan de uitgangspunten en of het beheer en onderhoud aan de installatie op correcte wijze wordt uitgevoerd.

ZekerheidĀ volgens plan

 

Neem contact op