Inspectie inbraakbeveiliging

Wie zijn uw potentiële bedreigers, op welke goederen of waarden hebben zij het gemunt, welke bescherming biedt uw huidige beveiliging? De deskundigen van R2B kunnen u ondersteunen bij het in kaart brengen van de risico’s en u begeleiden in de realisatie van uw beveiligingsbehoefte.

R2B is een inspectie-instelling die onafhankelijk van leveranciers, beveiligingsbedrijven en andere marktpartijen, een oordeel geeft over de te realiseren beveiliging. Op basis van door u of derden opgestelde uitgangspunten stellen wij een Inspectieplan op. Dit plan bevat alle gegevens en criteria waarop de beveiliging wordt geïnspecteerd, is gedetailleerd en merkonafhankelijk. Hiermee kunnen vergelijkbare en concurrerende offertes worden aangevraagd.

Tijdens het realisatietraject kan R2B ondersteuning bieden door het ontwerp van de beveiliging te toetsen en tusseninspecties uit te voeren. Uiteindelijk geeft een opleveringsinspectie zekerheid over de doeltreffendheid van de gerealiseerde beveiliging. Tijdens deze inspectie wordt de complete mix van organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen beoordeeld aan de hand van het goedgekeurde Inspectieplan en vastgelegd in een inspectierapport.

Veelvuldig zijn de getroffen beveiligingsmaatregelen onderdeel van verzekeringseisen. Door middel van een vervolginspectie wordt desgewenst door R2B jaarlijks de doeltreffendheid van de beveiliging gecontroleerd op basis van de gestelde eisen en vastgelegd in een inspectierapport.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op