Inspectie CO/LPG-detectiesysteem

In parkeer- en stallingsgarages voor motorvoertuigen kunnen de normale (bedrijfs)omstandigheden een onveilige omgeving voor de aanwezigen vormen door uitlaatgassen of lekkages. Een van de maatregelen die kan bijdragen aan de veiligheid van de aanwezigen is koolmonoxide (CO) en LPG-detectie. Wanneer compartimenten in parkeer- of stallingsgarages een oppervlakte groter dan 1.000 m2 hebben, en daarmee niet voldoen aan de randvoorwaarden van het Bouwbesluit, is een CO/LPG-detectieinstallatie volgens NEN 2443 in de meeste gemeenten zelfs verplicht.

Een CO/LPG-detectieinstallatie is het eerste onderdeel in de keten van installatietechnische maatregelen voor bescherming van mensen en omgeving. Immers, het verzorgt de aansturing van ontruimingsalarminstallaties, langsventilatie- en stuwdrukinstallaties, overdrukinstallaties alsmede externe doormelding naar een (brandweer en/of particuliere) alarmcentrale.

Regelgeving en eenduidige uitgangspunten voor CO/LPG-detectieinstallaties, in combinatie met de overige delen van de beveiligingsketen, ontbreken voor het grootste gedeelte bij deze installaties. Het is daarom van belang partijen aan tafel te hebben die kennis van zaken hebben. Ook op het vakgebied CO/LPG-detectiesystemen volgens NEN 2443, in combinatie met de overige beveiligingsinstallaties, is R2B uw partner met de benodigde expertise.

Binnen het vakgebied CO/LPG-detectiesystemen beoordeelt R2B de uitgangspunten en ontwerpgegevens om daarmee de beoogde veiligheid te controleren. Verder voeren we inspecties uit om vast te stellen of de aangebrachte installaties en de onderhouds- en beheertaken voldoen aan de eisen en noodzakelijke doelmatigheid.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op