Brandveiligheidsinspectie

Bij een brandveiligheidsinspectie (bouwkundige brandveiligheid) wordt er een inspectie uitgevoerd op basis van brandveiligheidsregelgeving. Hierbij wordt praktijk, gebaseerd op Fire Safety Engineering, gecombineerd met theoretische kennis toegepast, en gekeken naar de doelen.

Methoden van brandveiligheidsinspecties zijn inspecties conform het Bouwbesluit, conform de NEN 6059, conform ‘verscherpt toezicht’ of conform het VIVB inspectieschema.

Inspectie conform Bouwbesluit (beoordeling brandveiligheid bouwwerken)

Wanneer er conform het Bouwbesluit geïnspecteerd wordt, betreft dit diverse brandveiligheidsonderdelen in een gebouw. Denk hierbij aan brandcompartimentering, sterkte van constructies bij brand, rookverspreiding, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding en brandweerliften.

Inspectie conform NEN 6059

Bij een inspectie conform de NEN 6059 (sinds 2015) wordt er volgens een in de norm vastgestelde werkwijze geïnspecteerd met behulp van een webtool. Hierbij worden 328 vragen beantwoord over alle onderdelen uit het Bouwbesluit aangaande brandveiligheid. In deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen een nulmeting en een conditiemeting. Het voordeel van deze norm is dat de uitkomsten van de inspecties te benchmarken is met andere gebouwen.

Inspectie conform ‘verscherpt toezicht’

Voor de rijksoverheid worden er regelmatig projecten uitgevoerd met verscherpt toezicht. Dit is een aanvulling op het reguliere toezicht, waarbij specifiek de brandveiligheid wordt beoordeeld.

Voorafgaand aan de inspectie worden de uitgangspunten beoordeeld. Tijdens de inspectie worden de brandveiligheidsvoorzieningen beoordeeld op basis van attesten en de bij de inspecteur aanwezige ervaring en kennis van zaken.

Inspectie conform VIVB inspectieschema

Het VIVB inspectieschema is een inspectiemethode die breed wordt gedragen door inspectie-instellingen. Hierbij is de brandcompartimentering en sterkte bij brand het belangrijkste uitgangspunt. Dit wordt mogelijk beschouwd in relatie met een vast opgesteld blussysteem (bijv. sprinkler).

 

R2B doet voortdurend onderzoek naar passieve brandveiligheid om het bouwkundig beoordelen op hoog niveau te houden en zo de markt optimaal te kunnen bedienen.
Bovendien verzorgt R2B cursussen op het gebied van Bouwkundige Brandveiligheid.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op