Erkenningsregeling beveiligingsbedrijven (BORG)

In Nederland bestaat een aantal regelingen die een kwaliteitsverbetering van de beveiligingsmarkt tot doel heeft. Zo is er de BORG regeling die eisen stelt aan beveiligingsbedrijven en de door hen te realiseren beveiliging van woningen en bedrijven. De betreffende beveiligingsbedrijven worden bij gebleken geschiktheid gecertificeerd door de betrokken certificatie-instelling.

Een andere organisatie die een kwaliteitsverbetering nastreeft is de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB). Ook zij onderwerpen hun leden hiertoe aan externe controles.

R2B geeft als inspectie-instelling uitvoering aan de audits en inspecties van deze beveiligingsbedrijven en rapporteert aan de betrokken organisaties. Onze vakbekwame inspecteurs beschikken over alle benodigde opleidingen, de vereiste bescheiden en de noodzakelijke expertise om deze werkzaamheden correct en met toegevoegde waarde uit te voeren.

ZekerheidĀ volgens plan

 

Neem contact op