Inspectie brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

De aanwezigheid van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties is vaak het gevolg van de bouwregelgeving, bedoeld om bij te dragen aan de veiligheid van de aanwezigen. Daarnaast kan schadebeperking of bedrijfscontinuïteit aanleiding voor deze installaties zijn. Voor het tijdig detecteren en intern/extern alarmeren is het dus belangrijk dat deze installaties goed functioneren.

Maar, hoe essentieel ook, deze installaties vormen slechts een onderdeel van brandmeldbeveiliging. Brandmeldbeveiliging is namelijk de optelsom van een juiste mix van organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen. En de samenhang van die maatregelen, op basis van een gedegen risicoanalyse, moet ook z’n weerslag vinden in de uitgangspunten van de brandbeveiligingsinstallaties.

In die uitgangspunten zijn bijvoorbeeld de afstemming van de techniek op de interne en externe alarmorganisatie en de bouwkundige maatregelen die de toegankelijkheid voor de brandweer of de detectiesnelheid van de automatische melders beïnvloeden evengoed belangrijk.

Kortom: brandmeldbeveiliging is een complex palet van maatregelen, die de inspanning vraagt van leveranciers van beveiligingsinstallaties, de gebruiker en de eisende partij. Die inspanning moet er uiteindelijk voor zorgen dat alle getroffen maatregelen resulteren in een effectieve beveiliging. Factoren die vragen om een onafhankelijke en vakkundige beoordeling van de functionaliteit.

R2B is daarvoor de aangewezen partij omdat zij voor al haar klanten, variërend van het midden- en kleinbedrijf tot multinationals, voortdurend de vinger aan de pols houdt via inspecties van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen. Niet alleen op het moment van planvorming en realisatie, maar ook tijdens de exploitatie van de beveiliging.

Uiteraard zijn er situaties waarin alleen de beoordeling van de ontruimingsalarminstallatie van toepassing is, ook dan is R2B de juiste inspectie-instelling.

R2B inspecteert zowel op basis van de CCV inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voert R2B steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op