Inspectie blusgassysteem

Het voornaamste doel van een blusgasbeveiliging is het voorkomen van brandschade aan uw apparatuur of bedrijfsproces. Bedrijfscontinuïteit is van belang en computersystemen of bedrijfs-processen die langdurig uitvallen kunnen een groot effect hebben op de voortgang van uw bedrijf.

Blusgassystemen kunnen worden aangebracht in het kader van voorschriften (zoals PGS 15), als vervanging van een sprinklerinstallatie (voor bijvoorbeeld een computerruimte), uit verzekeringstechnisch oogpunt en in het geval bedrijfscontinuïteit.

Blusgasinstallaties kunnen zijn gebaseerd op inerte gassen en chemische blusgassen. De aansturing van de blusgasinstallatie wordt veelal verzorgd door een brandmeldinstallatie die op zijn beurt moet zijn afgestemd op het tijdig detecteren van een ontstane brand. Het is van belang dat de blusgasinstallatie en de brandmeldinstallatie zijn ontworpen op het te verwachten brandrisico en de omgevingsfactoren.

Blusgasbeveiliging kunnen we uiteenzetten in een aantal aspecten, te weten het technische aspect, het bouwkundige aspect en het organisatorische aspect. In het technische aspect zijn de blusgasinstallatie en de brandmeldinstallatie van belang. In het bouwkundige aspect zijn de brandwerendheid van een bouwkundige constructie, overdrukvoorzieningen en de luchtdichtheid van een ruimte belangrijk. Het beheer en onderhoud zijn voor de levensduur van een installatie essentieel en deze vallen onder het organisatorische aspect.

Al deze aspecten tezamen zijn van belang voor een betrouwbare werking van het blusgassysteem. Dit zijn ook de aspecten waarop R2B haar deskundige oordeel baseert.

R2B inspecteert zowel op basis van de CCV inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voert R2B steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op