Villa Pardoes en Kiwa R2B

Villa Pardoes heeft Kiwa R2B gevraagd een bijdrage te leveren in het steunen van hun maatschappelijke doel en daar heeft Kiwa R2B natuurlijk ‘ja’ op gezegd!

Kiwa R2B is in haar werkgebied uitsluitend bezig vertrouwen te creëren in de gezondheid en veiligheid van mensen op werk- en thuislocaties, waarbij Kiwa R2B zich met name richt op brandveiligheid en veiligheid in het algemeen. Kiwa R2B ondersteunt het maatschappelijke doel van Villa Pardoes van harte en heeft daarom haar diensten aangeboden om bij te dragen aan een (brand)veilige omgeving. Deze ondersteuning is gerealiseerd in de vorm van een brandveiligheidsinspectie.

Lees meer….