Cursus Projecteringsdeskundige bmi een succes

Bij Kiwa R2B is de cursus ‘Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties’, die voor het eerst gegeven is, succesvol verlopen. Alle kandidaten die extern examen hebben gedaan, zijn geslaagd. Namens Kiwa R2B feliciteren wij hen van harte met het behaalde resultaat!

De cursus ‘Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties’ is bedoeld voor personen die zich beroepsmatig bezighouden met het ontwerpen van brandmeldinstallaties, bijvoorbeeld medewerkers van branddetectiebedrijven, installateurs, brandweer, verzekeraars, advies- en inspectiebureaus.

Na het volgen van deze cursus heeft de cursist theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften betrekking hebbend op elektronische branddetectie en brandmelding, en is deze in staat tot het zelfstandig , overeenkomstig de voorschriften ontwerpen en projecteren van een brandmeldinstallatie.