MVO

Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het beleid van Kiwa FSS is gericht op continuïteit van de onderneming, waarbij de belangen van de stakeholders (partijen die betrokken zijn bij onze organisatie) optimaal worden nageleefd. Kiwa FSS is een moderne onderneming die maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht opereert.

Kiwa FSS is van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onlosmakelijk verbonden is met de gestelde doelen in het kader van financieel gezonde bedrijfsvoering en de toekomstbestendigheid van de onderneming. Meerwaarde wordt gecreëerd door bij alle beleidsbeslissingen evenwichtig na te denken over de drie P’s (People, Planet en Profit):

  • People, onze medewerkers en opdrachtgevers voelen zich gerespecteerd en gewaardeerd. Daarnaast wordt het welzijn bevorderd door een gezonde, goede en veilige werkomgeving te creëren;
  • Planet, grondstoffen worden gespaard en het milieu wordt minder belast;
  • Profit, continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd middels het behalen van een financiële winst of is er anderzijds een voordeel voor het milieu en/of de mens.

Ondanks dat bij Kiwa FSS Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verweven is met de dagelijkse gang van zaken, is sinds 2016 gekozen voor een andere methodiek van duurzaam ondernemen: de MVO Prestatieladder. Door middel van de MVO Prestatieladder is Kiwa FSS in staat om op een gestructureerde manier balans te vinden tussen de drie P’s en op deze wijze duurzaam te ondernemen.

De MVO Prestatieladder is een Managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt duurzame ontwikkelingen concreet en objectief aantoonbaar. De MVO Prestatieladder is gebaseerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals de ISO 26000, de ISO 9001:2015, de AA1000 en het Global Report Initiative. Certificering met de MVO Prestatieladder kan op vijf niveaus plaatsvinden, oplopende in de mate van MVO-gerichtheid.

Kiwa FSS streeft ernaar mogelijke negatieve effecten van haar activiteiten op de samenleving en het milieu te minimaliseren. Hiertoe is de onderneming te allen tijde bereid in gesprek te treden met belanghebbenden teneinde het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen denken en handelen verder te verbeteren en doelstellingen te formuleren.

De directie van Kiwa FSS draagt er zorg voor dat directie, werknemers en stakeholders zich vanuit zijn of haar positie maximaal inzet om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hieraan gelieerde aspecten te respecteren en na te leven.

Deze MVO beleidsverklaring wordt kenbaar gemaakt aan de gehele organisatie via het Kiwa FSS Intranet. Daarnaast is deze beleidsverklaring voor een ieder in te zien via onze website:

www.r2b.nl

www.kiwa.nl

 

Zaltbommel, september 2018

 

Kiwa-FSS-certificaat-MVO-prestatieladder-niveau-3

Kiwa FSS MVO Prestatieladder (tbv managementsysteem) versie 03 oktober 2018