Missie en visie

Missie

R2B Inspecties B.V. levert een bijdrage aan de bescherming van leven, eigendom en milieu. Wij voorzien hierin door het verschaffen van diensten op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging.

Visie

R2B wil een toonaangevende dienstverlener zijn op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Waarden

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Deskundig
  • Ervaren
  • Innovatief
  • Klantgericht
  • Integer
  • Objectief
  • Kennisgedreven
  • Onafhankelijk
  • Kwaliteit

 

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op