Accreditatie

R2B is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als geheel onafhankelijke type-A inspectie-instelling volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020.

Het beleid van R2B is erop gericht om alle activiteiten op een objectieve, integere en technisch verantwoorde wijze uit te voeren. Dit wordt gedaan vanuit een geheel onafhankelijke positie als ‘third party’, waarbij geen enkele binding met de te inspecteren beveiligingen bestaat.

De diverse werkgebieden waarvoor R2B door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd, worden scopes genoemd en zijn terug te vinden op de site van de Raad voor Accreditatie.

Zekerheid volgens plan

 

Neem contact op