Werken met VRKI 2.0 2019

Vanaf 1 januari 2019 is definitief de VRKI 2.0 van toepassing. Deze versie kent vele wijzigingen en nieuwe termen. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de wijzigingen van de VRKI. Aan de hand van enkele casussen wordt de nieuwe VRKI 2.0 2019 behandeld en toegepast. Na deze training bent u in staat om de nieuwe VRKI toe te passen om te komen tot de juiste risicoklasse voor woningen en bedrijven. De training wordt afgesloten met een examen.

Informatie

Duur

1 dag incl. examen. Lestijden van 09.00 uur tot 16.00 uur, locatie Studiecentrum Kiwa FSS te Zaltbommel.

Doelgroep

Personen die zich beroepsmatig bezighouden met het ontwerpen en onderhouden van elektronische beveiligingssystemen (MBV / TBV).

Prijs

€ 295,- per persoon, inclusief lesmateriaal, examen en catering, exclusief BTW, gebaseerd op prijspeil 2020.

Programma

• Wijzigingen VRKI 2.0.
• Deel A Risicomatrix: Woningen, bedrijven.
• Deel B Definities.
• Casus.
• Examen.

Les data

Woensdag 4 maart 2020

Donderdag 9 april 2020

Direct aanmelden

Aanmelden