Werken met VRKI 2.0 2019

Vanaf 1 januari 2019 is definitief de VRKI 2.0 van toepassing. Deze versie kent vele wijzigingen en nieuwe termen. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de wijzigingen van de VRKI. Aan de hand van enkele casussen wordt de nieuwe VRKI 2.0 2019 behandeld en toegepast. Na deze training bent u in staat om de nieuwe VRKI toe te passen om te komen tot de juiste risicoklasse voor woningen en bedrijven. De training wordt afgesloten met een examen.

Informatie

Duur

1 dag incl. examen. Lestijden van 09.00 uur tot 16.00 uur, locatie Studiecentrum Kiwa FSS te Zaltbommel of op locatie te Goes of Drachten.

Doelgroep

Personen die zich beroepsmatig bezighouden met het ontwerpen en onderhouden van elektronische beveiligingssystemen (MBV / TBV).

Prijs

€ 295,- per persoon, inclusief lesmateriaal, examen en catering, exclusief BTW, gebaseerd op prijspeil 2019.

Programma

• Wijzigingen VRKI 2.0.
• Deel A Risicomatrix: Woningen, bedrijven.
• Deel B Definities.
• Casus.
• Examen.

De training in Drachten vindt plaats bij Kooi Security. U krijgt daar ook een rondleiding.

Les data

2 april 2019 Drachten
3 april 2019 Zaltbommel deze is vol
9 mei 2019 Zaltbommel

Direct aanmelden

Aanmelden