Training Luchtdoorlatendheidsonderzoek (Doorfantest)

De training Luchtdoorlatendheidsonderzoek (Doorfantest) heeft als doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop dit type onderzoek moet worden uitgevoerd. Kennis over hoe de meting moet worden uitgevoerd is van belang om te komen tot een betrouwbare uitkomst en hoe je die vervolgens moet interpreteren en beoordelen.

Informatie

Duur

1 dag 9:00-16:00

Doelgroep

  • Medewerkers van bedrijven die luchtdoorlatendheidsonderzoeken uitvoeren of geïnteresseerd zijn daarin.
  • Adviseurs, installateurs en inspectie-instellingen.
  • Medewerkers van installatiebedrijven die betrokken zijn bij de installatie en het onderhoud van blusgasinstallaties.
  • Medewerkers die de uitvoering van een luchtdoorlatendheidsonderzoeken moeten beoordelen zoals projectleiders, installateurs en inspecteurs van een inspectie-instelling.

Vooropleiding: MBO-niveau of hoger

Prijs

De kosten voor deze cursus bedragen € 625,- per deelnemer, inclusief lesmateriaal, certificaat (bij voldoende resultaat) en catering, exclusief BTW, gebaseerd op prijspeil 2019/2020.

Programma

Tijdens de cursus is de apparatuur (ventilator en drukmeter) en het bijbehorende softwareprogramma aanwezig en wordt de opbouw van apparatuur doorgenomen. Als input voor het softwareprogramma heb je de bouwkundige gegevens (volume van de ruimte, hoogte brandrisico) de ontwerpgegevens van de blusgasinstallatie (hoeveelheid en het type blusgas) en de uiteindelijke gemeten overdruk- en onderdrukwaarden nodig. Voor een correcte meting moet rekening worden gehouden met de ligging van de ruimte in het gebouw/object. Zo leer je bijvoorbeeld waarom een zogenaamd “return path” van belang is, net als het meten van de zogenaamde “bias-pressure”.
Om de uiteindelijk gemeten standtijd te kunnen interpreteren, is ook kennis van de eigenschappen van de verschillende typen blusgassen nodig.

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

  • theorie luchtdoorlatendheidsonderzoek
  • eigenschappen inert en chemisch blusgas
  • voorschriften
  • praktijk: opzetten materiaal en het uitvoeren van een meting
  • opstellen en beoordelen van rapportage

De cursus wordt afgesloten met een toets en bij voldoende resultaat wordt er een certificaat door Kiwa FSS afgegeven.

Les data

Vrijdag 6 december 2019
Woensdag 5 februari 2020
Dinsdag 26 mei 2020
Maandag 21 september 2020
Dinsdag 17 november 2020

Direct aanmelden

Aanmelden