Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Na deze opleiding heeft u theoretische en praktische kennis van brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften betrekking hebbend op elektronische branddetectie en brandmelding, en bent u in staat tot het zelfstandig overeenkomstig de voorschriften ontwerpen en projecteren van een brandmeldinstallatie.

Daarnaast is een belangrijk onderdeel van deze opleiding u voor te bereiden op het examen. De kennis die binnen R2B aanwezig is zetten wij tijdens de opleiding in om uw theoretische en praktische kennis van brandmeldinstallaties op peil te brengen. De opleiding is erop gericht dat u middels zelfstudie vooraf de theorie per les bestudeert, waardoor er tijdens de lesdagen veel tijd overblijft om interactief opgaven en casussen te behandelen. Hiermee wordt u optimaal voorbereid op het examen.

Informatie

Duur

10 dagen en 1 dag examen. Lestijden van 13.00 uur tot 20.00 uur, locatie Studiecentrum Kiwa FSS te Zaltbommel.

Doelgroep

Personen die zich beroepsmatig bezighouden met het ontwerpen van brandmeldinstallaties, bijvoorbeeld medewerkers van branddetectiebedrijven, installateurs, brandweer, verzekeraars, advies- en inspectiebureaus.

Prijs

€ 2.555,- per persoon. Genoemde prijs is exclusief normen, exclusief BTW en exclusief examenkosten, maar inclusief syllabus, overig lesmateriaal en catering, gebaseerd op prijspeil 2020.

De cursisten dienen in het bezit te zijn van de volgende normen:
-NEN 2535:2017
-NEN 2654-1:2018
-NEN 2575:2012/2013
-de normen uit de EN-54 reeks
-NPR 2576

Programma

De hedendaagse techniek op het gebied van automatische brandmeldsystemen en -apparatuur en de toepassing hiervan komen in deze opleiding uitgebreid aan de orde:

 • Projectering van brandmeldsystemen in verschillende soorten gebouwen, overeenkomstig geldende nationale en Europese normen en voorschriften.
 • Grondbeginselen van brand, branduitbreiding en rookverspreiding.
 • Projectie melders en overige apparatuur op basis van NEN 2535.
 • Onderhoud op basis van NEN 2654-1.
 • Normen uit de EN 54 reeks, NEN 2575, PGS richtlijnen.
 • Brandbeveiligingsinstallaties.
 • Uitgebreide kennis van de functie van brandmeldcentrales, handbrandmelders, automatische melders, brand- en nevenpanelen, brandmeldcentrales in netwerken.
 • Energievoorziening.
 • Nevenindicatoren.
 • Bewakingsomvang.
 • Bouwkundige voorzieningen.
 • Opstellen van een Programma van Eisen.
 • Certificering.
 • Brandbeveiligingsapparatuur in ruimten met explosiegevaar.

Les data

Woensdag 29 januari 2020 (startdatum)
Woensdag 12 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 18 maart 2020
Woensdag 1 april 2020
Woensdag 15 april 2020
Woensdag 6 mei 2020
Woensdag 20 mei 2020
Woensdag 3 juni 2020
Woensdag 17 juni 2020

Woensdag 1 juli 2020 (examendatum)

Direct aanmelden

Aanmelden