Opfrisdag Blusgassystemen I (basis)

Het doel is kennis op te frissen op het gebied van de werking en opbouw van een blusgasinstallatie.

Informatie

Duur

2 dagdelen, van 09.00 uur tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Doelgroep

Medewerkers van installatiebedrijven die betrokken zijn bij de installatie en het onderhoud van blusgasinstallaties. Als vooropleiding is Blusgassystemen I vereist. Ervaring op het gebied van blusgas is een pré, deelnemers hebben een gedegen voorkennis op het gebied van brandtheorie, veiligheid (vca) en brandmeldtechniek.

Prijs

€ 415,- per persoon inclusief lunch en lesmateriaal, exclusief BTW, gebaseerd op prijspeil 2019. Na afloop van de opfrisdag ontvangen de deelnemers een Bewijs van Deelname.

Programma

Opfrissen van kennis betreffende werking en opbouw van een blusgasinstallatie. Daarnaast zal worden ingegaan op:

  • Branddetectie in relatie tot blusgassystemen
  • Blusgassystemen
  • Bouwkundig zoals luchtdichtheid, brandwerendheid en overdrukvoorzieningen
  • Beheer en onderhoud van blusgassystemen
  • Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen)

Les data

Bij voldoende aanmeldingen wordt de lesdatum bepaald.

Direct aanmelden

Aanmelden