Opfrisdag Blusgassystemen I (basis)

Het doel is kennis op te frissen op het gebied van de werking en opbouw van een blusgasinstallatie.

Informatie

Duur

2 dagdelen, van 09.00 uur tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Doelgroep

Medewerkers van installatiebedrijven die betrokken zijn bij de installatie en het onderhoud van blusgasinstallaties. Als vooropleiding is Blusgassystemen I vereist. Ervaring op het gebied van blusgas is een pré, deelnemers hebben een gedegen voorkennis op het gebied van brandtheorie, veiligheid (vca) en brandmeldtechniek.

Prijs

€ 415,- per persoon inclusief lunch en lesmateriaal, exclusief BTW, gebaseerd op prijspeil 2019. Na afloop van de opfrisdag ontvangen de deelnemers een Bewijs van Deelname.
Prijspeil 2020 is € 425,- per persoon.

Programma

Opfrissen van kennis betreffende werking en opbouw van een blusgasinstallatie. Daarnaast zal worden ingegaan op:

  • Branddetectie in relatie tot blusgassystemen
  • Blusgassystemen
  • Bouwkundig zoals luchtdichtheid, brandwerendheid en overdrukvoorzieningen
  • Beheer en onderhoud van blusgassystemen
  • Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen)

Les data

Bij voldoende aanmeldingen wordt de lesdatum bepaald.

Direct aanmelden

Aanmelden