Blusgassystemen 1 (basis)

De opleiding Blusgassystemen 1 (basis) heeft als doel de kennis te vergroten op het gebied van de werking en opbouw van een blusgasinstallatie.

Informatie

Duur

3 dagen + 1 dagdeel examen

Doelgroep

Preventisten van o.a. brandweer, verzekeraars, adviseurs en medewerkers van installatiebedrijven die betrokken zijn bij de installatie en het onderhoud van blusgasinstallaties. Vooropleiding MBO (voorheen LTS/MTS) of gelijkwaardig. Ervaring op het gebied van blusgas is een pré, deelnemers hebben een gedegen voorkennis op het gebied van brandtheorie, veiligheid (vca) en brandmeldtechniek.

Prijs

€ 1.330,- per persoon inclusief lunch en lesmateriaal, exclusief examenkosten en exclusief BTW, gebaseerd op prijspeil 2019.

Programma

Het doel is kennis te vergroten op het gebied van de werking en opbouw van een blusgasinstallatie, daarnaast zal worden ingegaan op:

  • Brandtheorie en blusmiddelen
  • Branddetectie in relatie tot blusgassystemen
  • Blusgassystemen
  • Veiligheid en milieu
  • Bouwkundig zoals luchtdichtheid, brandwerendheid en overdrukvoorzieningen
  • Beheer en onderhoud van blusgassystemen
  • Gefluoreerde broeikasgassen (F gassen)
  • Praktijk (inhoudsbepaling blusgascilinders) en proefbrand met gasblussing

Het examen bestaat uit zowel een theorie- (60 minuten) als een praktijkgedeelte (15 minuten).
Het examen voldoet aan de eisen voor examinering en diplomering van personen die werken met blusgassen of blusgashoudende cilinders in stationaire brandbeveiligingssystemen en brandblusapparaten – F gassen.

Les data

Maandag 26 augustus 2019 (startdatum)
Maandag 9 september 2019
Vrijdag 20 september 2019
Examen op maandag 30 september 2019 (onder voorbehoud).

Direct aanmelden

Aanmelden